منحنی S-Curve

یکی از ابزارهایی که در گزارشات کنترل پروژه بسیار مرسوم گردیده است منحنی S می‌باشد. منحنی S یا S-Curve مخفف Status-Curve است. از این نمودار برای نمایش میزان تجمعی مقادیر متغیر یا عاملی استفاده می شود. دلیل نام گذاری این منحنی با نام S آنست که این منحنی نمایان گر وضعیت می باشد. البته شایان ذکر است که این منحنی می تواند برای کل پروژه یا هر یک از مراحل پروژه مثل فاز طراحی یا خرید بکار گرفته شود. در ضمن این منحنی بر اساس اطلاعات محور عمودی دارای انواع متعددی است. مثل منحنی S هزینه ای، زمانی، منابع و فیزیکی و … از کاربردهای این منحنی مقایسه وضعیت انتظاری یا برنامه ای با وضعیت واقعی است. برای مثال می توان منحنی S هزینه ای برنامه ای را با منحنی S هزینه ای واقعی مورد مقایسه قرار داد. نکته مهم این است که جهت مقایسه باید هر دو منحنی برنامه ای و واقعی دارای مبنای یکسان باشند یعنی هر دو مربوط به یک پروژه بوده و هر دو از یک نوع مثلا هزینه ای باشند. با این وجود سوء تعبیرهایی در بکار گیری آن وجود دارد که به منظور گریز از آن توجه به نکات ذیل الزامی است:

این منحنی به صورت شکسته ترسیم می شود. به عبارتی در نقاط نظارت شکست در محنی رخ می دهد.
منحنی مذکور الزاما صعودی نیست یعنی تنزل در منحنی در برخی شرایط صحیح است مانند مواقع برنامه ریزی مجدد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>